اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان

اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان

اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان در تاریخ 1377/10/10 تاسیس و با شماره 5284 به ثبت شرکتها رسید. از بدو تاسیس این اتحادیه کسب اعتماد مشتریان و سایر مصرف کنندگان و جلب نظر آنها شعار همواره اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان بوده است. عمده فعالیتهای این اتحادیه در زمینه خرید و فروش محصولات کشاورزی استان  می باشد .