ارسال و برگشت کالا

ارسال محصولات به صورت پست و تی پاکس و باربری می باشد . در صورت عدم رضایت مشتری از بسته ارسالی و نداشتن کیفیت بسته بندی و آسیب دیدگی در ارسال مشتری می تواند کالا را برگشت زده و کالای جدید دریافت نمایید یا مبلغ واریزی عودت داده می شود.