کلروپیریفوس (دروسبان) مایع مشکفام - یک لیتری
اشتراک گذاری

کلروپیریفوس (دروسبان) مایع مشکفام - یک لیتری

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

5 موجود در انبار
3377
قیمت قبلی: ۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰%
قیمت: ۳۱۵,۰۰۰ تومان
توضیحات کامل

کلرپیریفوس حشره کشی است فسفره که برای کنترل انواع حشرات در مزرعه و باغات مرکبات و میوه به کار می رود. چون بخارات سمی این ترکیب در خاک نفوذ می کند موجب از بین رفتن آفات خاکزی می شود. چون این ترکیب سیستمیک نیست محلول پاشی بایستی به نحوی صورت پذیرد که یک لایه از سم به صورت کامل روی گیاه قرار گیرد. کلروپیریفوس در محیط های خنثی و اسیدی ضعیف، پایداری خوبی دارد ولی در محیط های قلیایی قوی هیدرولیز می شود، در نتیجه با ترکیبات قلیایی قابل اختلاط نیست.

نظرها درباره کالا
نظر خودتان را بنویسد
مقایسه کالاها