تصویر کلروپیریفوس شیماگرو - یک لیتری
اشتراک گذاری

کلروپیریفوس شیماگرو - یک لیتری

کلروپیریفوس شیماگرو - یک لیتری

اتمام موجودی
3375
تماس بگیرید
توضیحات کامل

کلرپیریفوس حشره کشی است فسفره که برای کنترل انواع حشرات در مزرعه و باغات مرکبات و میوه به کار می رود. چون بخارات سمی این ترکیب در خاک نفوذ می کند موجب از بین رفتن آفات خاکزی می شود. چون این ترکیب سیستمیک نیست محلول پاشی بایستی به نحوی صورت پذیرد که یک لایه از سم به صورت کامل روی گیاه قرار گیرد. کلروپیریفوس در محیط های خنثی و اسیدی ضعیف، پایداری خوبی دارد ولی در محیط های قلیایی قوی هیدرولیز می شود، در نتیجه با ترکیبات قلیایی قابل اختلاط نیست.

نظرها درباره کالا
نظر خودتان را بنویسد
مقایسه کالاها